logo
प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र

कुश्मा पर्वत, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना २०७९-८०
  Download
 • वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका २०७८/७९
  Download
 • ब्लक विकास कार्यक्रम आबेदन फाराम
  Download
 • आबेदन फारम
  Download
 • साना सिंचाइ कार्यक्रम सम्बन्धी अावेदन फारम
  Download

कार्यविवरण

कार्यविवरण

कार्यविवरण

 • भ्यालिडेशन परीक्षण सन्चालन गर्ने,
 • परीक्षण सम्वन्धी सामान्य प्रयोगशाला सेवा
 • कृषि प्रसार शैक्षिक क्रियाकलाप सन्चालन गर्ने
 • प्राविधिक तथा व्यवसायिक कृषक र व्यवसायी
 • एडभान्स तालिम संचालन गर्ने
 • विशेषज्ञ प्राविधिक सेवा
 • कृषि विकास कार्यक्रम, आयोजनाको समन्वय तथा सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य
 • कृषि बिकाश कार्यक्रममा सरकारलाइ सहयोग
 • जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण र उपयोग
 • अनुसन्धान स्थलको रुपमा कार्य
 • स्रोतकेन्द्रको रुपमा कार्य
 • क्षमता विकास सम्वन्धि कार्य
 • संघीय आयोजनाहरुको संचालन र नियन्त्रण
 • पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरुको लागि प्राविधिक सेवा
 • बाली बस्तु विकासको योजना, मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला विकास तथा कार्यान्वयन
 • इन्टर्नसिप कार्यक्रम संचालन
 • कृषि सम्वन्धि तथ्याँक सँकलन तथा अध्यावधिक गर्ने र संघीय तालुक निकायहरुमा पठाउने
 • व्यवसाय विकास सेवा उपलव्ध गराउने
 • कल सेन्टर सन्चालन
 • प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने

उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
भुमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय <br> कृषि विकास निर्देशनालय <br> कृषि ज्ञान केन्द्र
पर्वत

फोन: ०६७-४२०१३०, ०६७-४२०५२३

ईमेल akcparbat@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
भुमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र

पर्वत

फोन: ०६७-४२०१३०, ०६७-४२०५२३

ईमेल akcparbat@gmail.com

     

Copyright © 2018 Agriculture Knowledge Center All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology